Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Καβάλας

Προγραμματισμένες Σχολές Προπονητών

Οι επόμενες προγραμματισμένες Σχολές προπονητών όπως έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ είναι οι εξής:

ειτουργία  σχολής προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Κοζάνης 12-24/11/2018 (Πληροφορίες ΕΠΣ Κοζάνης, τηλ. 24610-34671).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Κοζάνης 17-18/11/2018 (Πληροφορίες ΕΠΣ Κοζάνης, τηλ. 24610-34671).

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ Ηρακλείου 15-16/11/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ Ηπείρου 16-17/11/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ Καστοριάς 17-18/11/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA C στην ΕΠΣ Λάρισας 19-20/11/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ Θράκης 26-27/11/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B στην ΕΠΣ Μακεδονίας 27-28/11/2018.

Λειτουργία της 3ης σχολής προπονητών UEFA Elite Youth A (1η φάση) στην Αθήνα 30/11-8/12/2018 (Πληροφορίες Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο., τηλ: 2109306023). Κατά την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των προπονητών που παρακολούθησαν τη 2η σχολή UEFA Elite Youth A.

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA Pro (5ης και 6ης σχολής) στην Αθήνα την περίοδο 30/11-8/12/2018. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr και να καταβάλλουν το σχετικό παράβολο (βλέπε παραπάνω) έως τις 20/11/2018.

Λειτουργία σχολής προπονητών UEFA B (β’ φάση) στην ΕΠΣ Μακεδονίας 10-17/12/2018 (πληροφορίες ΕΠΣ Μακεδονίας, τηλ: 2310-284285, 286279).

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA B Futsal στην Αθήνα 8-9/12/2018.

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA B Futsal στην Αθήνα 17-18/12/2018.

Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Πιερίας 7-19/1/2019 (Πληροφορίες ΕΠΣ Πιερίας, τηλ. 23510 27565).

Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Χίου 21/1-2/2/2019 (Πληροφορίες ΕΠΣ Χίου, τηλ. 22710 22888).